Tjenester

Juridisk rådgivning:

 • Køb og salg af fast ejendom.
 • Boliglån og finansiering.
 • Forsikring.
 • Oprettelse og likvidation af virksomheder.
 • Business start-up.
 • Juridisk bistand til nybygning.
 • Legalisering af bygningsværker.
 • Ejendomsudlejning (bolig og kommerciel).
 • Opdeling, adskillelse og konsolidering af grunde/land.
 • Stiftelse af rettigheder over fast ejendom (brugsfritagelse, lejeforsikring mv.).
 • Repræsentation overfor ejendomsmæglere og deltagelse i ejerforeningsmøder.
 • Registrering af ejendomme eller ændring af registrerede detaljer hos ejendomsregistret.
 • Købog salg af personlige ejendele (aktier, køretøjer, yachter).Overførsel af skibspladser.

Administrative lov:

 • Indsendelse af blanketter og andre dokumenter til offentlige organer.
 • Administrative og omstridte administrative krav og klager.
 • Ansøgning om og opnåelse af tilladelser (ophold, arbejde, våben, jagt og fiskeri).

Kommerciel lov:

 • Forfatning og opløsning af virksomheder.
 • Kapitalforhøjelser.
 • Opstart af forretning / virksomhed.
 • Udarbejdelse af sociale vedtægter.

Skatterådgivning:

 • Skatterådgivning til ikke-residenter.
 • Skattebesigtigelse for ikke-residenter.
 • Årlige skatteformer (indkomstskat, formueafgift osv.).
 • Skatterådgivning i Spanien.
 • Ansøgninger om udlændinges identifikationsnummer i Spanien (NIE).
 • Betaling af kommunale skatter og afgifter.

Familielov og ejendomsplanlægning:

 • Testamenter.
 • Lov om arv og donationer.
 • Certifikater (død, arveattester og testamente).

Juridiske dokumenter:

 • Beføjelser/fuldmagter på to sprog.
 • Udarbejdelse af kontrakter.
 • Juridiske rapporter.
 • Oversættelse af dokumenter.

Andre tjenester:

 • Tilmelding / annullering af betalingsservice (el, vand, gas, telefon).
 • Bankhjælp / assistance.
 • Hjælp til betaling af gæld og behandling af klager overfor brugsvirksomheder (el, vand, gas, telefon).
 • Forsikringer: hus-,livs-, syge- og bilforsikringer.

Hvis den service, du har brug for, ikke er på denne liste, er du velkommen til at spørge os ad. Vi kan også være i stand til at hjælpe dig, eller i sidste ende, anbefale en anden kollega inden for ekspertiseområdet hvis det skulle være nødvendigt.

Nogle spørgsmål?

Ring til os på: + 34 951 35 15 03 (mandag til fredag fra 9:00h-18:00h)

This post is also available in: enEnglish (English) esEspañol (Spanish) daDansk