Goodway Tax & Legals service ved køb af fast ejendom

Vores service omfatter følgende: Vi foretager alle de nødvendige søgninger om ejendommens legale og juridiske status og oplyser køber om eventuelle problemer som opdages og som kan påvirke beslutningen eller betingelserne for et eventuelt køb. Vi aftaler vilkår og betingelser for købet med sælger eller sælgers legale representant med sikring om overholdelse af den gældende lovgivning. I tilfælde af at …