Goodway Tax & Legals service ved køb af fast ejendom

Vores service omfatter følgende:

Vi foretager alle de nødvendige søgninger om ejendommens legale og juridiske status og oplyser køber om eventuelle problemer som opdages og som kan påvirke beslutningen eller betingelserne for et eventuelt køb.
Vi aftaler vilkår og betingelser for købet med sælger eller sælgers legale representant med sikring om overholdelse af den gældende lovgivning. I tilfælde af at sælger er ikke-resident i Spanien vil advokaten sørge for at ethvert beløb som betales forud for skødeskrivningen vil blive deponeret sikkert på en residentkonto. Helst sælgers advokats konto.
Vi foretager os alle de nødvendige forberedelser til skødeskrivning hos notarius publicus og andre forberedelser relateret til købet, så som udfærdigelse af fuldmagt som giver advokaten ret til at handle på købers vegne. Fuldmagten kan udfærdiges i Spanien eller i Danmark med den behørlige oversættelse og legalisering hvis dette skulle være nødvendigt.
Vi hjælper med at afslutte købsprocessen og få skødet behørligt registreret hos landregistret og i tingbogen. Få betalt alle de relevante tilhørende skatter for købet.
Vi sørger også for at boligen overtages fri for hæftelser, lejere og andre eventuelle ubetalte skatter.
Vi kan også hjælpe med at søge om evetuel finansiering til købet af boligen hvis nødvendigt. Vi har med over 15 forskellige banker at gøre.
Vi hjælper med ansøgning om NIE-nummer (identifikationsnummer for udlændinge) som er nødvendigt for alle udlændinge som køber fast ejendom i Spanien.

Share this Post

This post is also available in: daDansk